Isolera & förebygg problem i krypgrund

Det här med krypgrund är och har varit ett hett ämne genom tiderna. Buden om lämpliga åtgärder har varit många, och expertråden olika. Men en sak är i alla fall säker, att genom att täcka marken i krypgrunden med värmeisolering, höjs temperaturen på sommaren och då minimeras riskerna för skador. Det är när miljön och förhållandena för mögeltillväxt är som mest gynnsam som också problemen med krypgrunden förvärras. Därmed är vi överens om att det går att förhindra mögeltillväxt genom att isolera krypgrund.

Isolering av krypgrund

Det går att lägga till exempel byggplast över marken i krypgrunden för att förhindra att markångan stiger och bakterietillväxten frodas. Isoleringen läggs sedan ovanpå plasten och därmed kommer isoleringen att fungera som en kondensspärr då den hindrar den varma och fuktiga luften att möta de kalla ytorna i krypgrunden. Isoleringen kommer också bidra till värmeökning vilket i sin tur gör att luftfuktigheten sjunker. För att få en effektiv och fungerande miljö måste isoleringen vara anpassad för klimatet i en krypgrund, det kommer alltså inte fungera gynnsamt med vilken isolering som helst. Isoleringen består av skummad Polyeten och har hög isolerverkan samt lång livslängd.

Isolering & avfuktare

I de fall som problemen med fukt är väldigt stora kan isoleringen behöva kompletteras med hjälp av en avfuktare. En avfuktare tillsammans med en krypgrundsisolering blir mycket effektivt för att förhindra att fukten får fäste. I många fall behövs den här kombinationen då det inte räcker med enbart isolering och inte heller med enbart en avfuktare. Kombinationen sparar på slitaget av avfuktare men även på minskad energiåtgång. Dessutom blir dina golv inte så kalla som utan isolering och medför även en energibesparing för uppvärmning inomhus. Om du inte använder isolering tillsammans med en avfuktare så är det bra om du ser till att isoleringen blir gjord av de som är utbildade för det, det är viktigt att det inte skapas en köldbrygga i övre delen av muren mot syll.